P R O G R A M 1 8

18. - 21. SEPTEMBER 2018
U T O R O K
18.9.2018

TRINÁSTA HODINA

DS Jána Chalupku mesta Brezno

3 €

S T R E D A
19.9.2018

ŽIDOVKA

DS Columba pri ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany

3 €

HRA NA ĽUDA ONDREJOVA

Akadémia umení Banská Bystrica

7 €

O ZLEJ PRINCEZNEJ

Divadielko Concordia, Banská Štiavnica

ŽIDOVKA

DS Columba pri ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany

HRA NA ĽUDA ONDREJOVA

Akadémia umení Banská Bystrica

O ZLEJ PRINCEZNEJ

Divadielko Concordia, Banská Štiavnica

ŽIDOVKA

DS Columba pri ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany

ŽENSKÝ ZÁKON

DM LuNetrDlo, Partizánska Ľupča

Š T V R T O K
20.9.2018

MANŽELSKÁ PORADŇA

Celkom malé divadlo, Starý Tekov

3 €

NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY

Divadlo Hugo, Pruské

7 €

KTO ŠETRÍ MÁ …

DDS Bebčina, Nová Dubnica

OSMIJANKOVA ROZPRÁVKA O NAJLEPŠEJ PRINCEZNEJ

DDS Drobátka, Martin

NECH LIETAJÚ

DDS Bebčina, Nová Dubnica

TRI JEDNOU RANOU

DDS Dobrovíťazí, Tvrdošín

NECH LIETAJÚ

DDS Bebčina, Nová Dubnica

TRI JEDNOU RANOU

DDS Dobrovíťazí, Tvrdošín

ŽENSKÝ ZÁKON

DM LuNetrDlo, Partizánska Ľupča

KTO ŠETRÍ MÁ …

DDS Bebčina, Nová Dubnica

OSMIJANKOVA ROZPRÁVKA O NAJLEPŠEJ PRINCEZNEJ

DDS Drobátka, Martin

P I A T O K
21.9.2018

ÚPLNÝ GOGOĽ

Divadlo VHV, Báčsky Petrovec, SRB

3 €

FÓBIE

Slovenské komorné divadlo Martin

10 €

DLHÝ NOS

Divadielko Concordia, Banská Štiavnica

ÚPLNÝ GOGOĽ

Divadlo VHV, Báčsky Petrovec, SRB

KTO ŠETRÍ MÁ …

DDS Bebčina, Nová Dubnica

OSMIJANKOVA ROZPRÁVKA O NAJLEPŠEJ PRINCEZNEJ

DDS Drobátka, Martin

DLHÝ NOS

Divadielko Concordia, Banská Štiavnica

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ